Kunnen vertrouwen in toezichts- en handhavingsactiviteiten binnen de publieke veiligheid en particuliere beveiliging. Daar draagt eX:plain, samen met Stichting Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH) in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid bij ExTH, aan bij door het verzorgen van de examinering van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Daarnaast zorgen onze collega’s van Kwaliteitsbevorderende Dienstverlening (KBD) in samenwerking met het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) voor advies aan en controle op het praktijkleerproces voor de opleiding tot beveiliger. Verder verzorgen we trainingen en ontwikkelen we praktijkwerkboeken en lesmateriaal. Hoe we dit precies allemaal doen lees je op deze pagina.

Een veilige en leefbare omgeving

Een veilige en leefbare omgeving creëer je niet zo maar. Het vraagt kennis en kunde van toezichthouders en handhavers. Stichting Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH) heeft als doel het onafhankelijk en eenduidig examineren van mbo-kandidaten van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV). Daarnaast belegt het ministerie van Justitie en Veiligheid de taak bij ons om regie te voeren op inhoud en uitvoering van de bekwaamheidseisen van de aankomende en zittende buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). ExTH verzorgt de examens van HTV-kandidaten en boa’s in het kader van de Boa Basisbekwaamheid, de Permanente Her- en Bijscholing en de Alcoholwet. eX:plain ondersteunt ExTH op alle vlakken: van ontwikkeling tot uitvoering.

Bevlogen beveiligers

In samenwerking met het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) geeft eX:plain wettelijke uitvoering aan het toezicht op en ondersteuning van het praktijkleerproces van de beveiligers. Vanuit onze rol en taken dragen we bij aan een waardevolle praktijkvorming van beveiligers. Ze leren niet alleen het vak, maar voelen ook de bezieling voor het ambt. We werken voor de bedrijven die beveiligers uitlenen en ook voor bedrijfsbeveiligingsdiensten. Denk aan rechtbanken, scholen, grootwinkelbedrijven, de Efteling, de Tweede Kamer en Justitiële Inrichtingen.

Waar zijn we van

Slimme leermiddelen: boeken, e-learning en trainingen

Leren en lesgeven: hoe maak je dat efficiënt en toegankelijk? Bij ons label Smart Educational Tools (SET) weten we als geen ander hoe belangrijk dit is. We geven educatieve leermiddelen uit. Zowel digitaal als op paper based. Onze praktijkwerkboeken, trainingen en lesmaterialen dragen bij aan de voorbereiding op de beroepspraktijk.

Beroepsgerichte trainingen

Wij trainen stagebegeleiders, ook wel praktijkopleiders, die mbo-stagiairs opleiden en begeleiden voor een geüniformeerd beroep. Tijdens de training geven we stagebegeleiders handvatten die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Tijdens de trainingen is er aandacht voor het opleidingstraject van de stagiair. Wat is er nodig voor een succesvolle stage? Hoe zorg je dat een mbo-stagiair groei en bloeit, vinkt en vonkt? En tegelijkertijd, hoe zorg je voor een mooi rendement voor de organisatie? Wat vraagt dit van de begeleider? We trainen onder andere op diverse gesprekstechnieken. Hoe begeleid je een kennis- of selectiegesprek, geef je feedback en instructies. Maar ook het begeleidings-en beoordelingsgesprek komen aan bod. Deze training geven we binnen de sectoren particuliere beveiliging, publieke veiligheid en defensie.

Wil je weten wat we verder kunnen betekenen?

Startpunt voor beveiligers

Platform Beveiliging is een gezamenlijk initiatief van SVPB, Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) en eX:plain. Gezamenlijk slaan we onze handen in één en zorgen voor informatievoorziening uit de beveiligingsbranche, maar ook vóór de beveiligingsbranche. Van belangrijke updates over wet en regelgeving, cao, opleidingsinformatie voor aspiranten, tot interessante informatie over of van de branche-collega’s.  Op de website lees je ook meer over de kbd-adviseurs.