Onderzoek en innovatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zijn nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten ons vakgebied. Daarom doen we zelf onderzoek of steunen we onderzoek waarvan de resultaten niet alleen ons verder brengen, maar ook onze opdrachtgevers en kandidaten. Nu en in de toekomst. Op basis van onderzoeksresultaten worden nieuwe producten ontwikkeld en bestaande producten en processen verbeterd.

Productontwikkeling

Producten ontwikkelen we op basis van behoeften en wensen van opdrachtgevers. Het toetsen van deze wensen en behoeften, daar zetten we onderzoek voor in. We kijken naar doelgroepen, de vakinhoud en uiteraard de stakeholders. eX:plain heeft veel ervaring met het uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek en kan in iedere stap hiervan begeleiding en advies verzorgen. Onze kennis van psychometrie, toetstechniek en de nieuwste ontwikkelingen op deze terreinen is groots. We kenmerken ons door een nieuwsgierige blik, een pragmatische inborst en uiteraard betrekken we altijd de opdrachtgever. Want zij mogen uiteindelijk met de opgedane inzichten terug naar de werkvloer.

“Onze nieuwsgierigheid is onze kracht. Daarom doen we onderzoek. Het daagt ons uit om te innoveren op het gebied van leren, meten en beoordelen.” Janneke van Santen Sectormanager Veiligheid, Gezondheid & Milieu

Toegepast onderzoek

Ons onderzoeks- en innovatieteam richt zich op psychometrisch, onderwijskundig en toetsdeskundig onderzoek. De uitkomsten van deze onderzoeken gebruiken we voor vernieuwing en innovatie van onze dienstverlening en producten. Vormen van mogelijke innovaties zijn bijvoorbeeld het valide meten door serious gaming, verbeteringen van datastromen en verbeterde informatievoorziening voor verschillende gebruikers.

Neem contact op met onze eX:pert Janneke

Een keer sparren over onderzoek en innovatie? Janneke van Santen, Sectormanager Veiligheid, Gezondheid & Milieu staat je graag te woord.

E-mail
Bel