eX:plain helpt Stichting Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH) bij de examinering van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Betrouwbare, eenduidige manier van examinering is noodzakelijk om de toezicht- en handhavingsactiviteiten te borgen.

“Door een afgewogen mix van theorie- en praktijkexaminering kunnen de ketenpartners vakbekwame toezichthouders en handhavers inzetten waar politie, overheid en burgers op vertrouwen!” Anne Marie Bosman Sectormanager Zakelijke Dienstverlening, Orde & Veiligheid

Voor wie?

Vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft stichting ExTH de taak om regie te voeren op de inhoud en uitvoering van de bekwaamheidseisen van de boa’s. Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH) heeft een stichtingsbestuur met vertegenwoordigers van werkgevers, het mbo-onderwijs en de Nationale Politie. Examencommissies borgen dat boa’s in de verschillende domeinen over de vereiste bekwaamheidseisen beschikken. Het bestuur en de examencommissies bepalen gezamenlijk de koers van stichting ExTH.

Meer over stichting ExTH

Hoe?

eX:plain ondersteunt stichting ExTH door het inzetten van onze expertise. Van regievoering bij het ontwikkelen van bekwaamheidseisen tot het ontwikkelen en daadwerkelijk afnemen van examens.

 

Onze disciplines

 • Analyses en rapportages
  De analyses verwerken in begrijpelijke rapportages met duidelijke conclusies en aanbevelingen.
 • Audit rapportages
  De basis voor ons kwaliteitsmanagementsysteem is de PDCA-cyclus. We waarborgen de effectiviteit van onze systemen met periodieke interne audits.
 • AVG
  eX:plain vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.
 • Customer Support
  Dagelijks handelen we honderden telefoontjes, chats en e-mails af. Met een team van meer dan 20 collega’s staan we iedereen snel, professioneel en vriendelijk te woord.
 • Eigen examencentrum
  We vinden het belangrijk dicht op de praktijk te zitten bij de ontwikkeling van leeroplossingen en examenproducten, daarom hebben we een eigen examencentrum voor theorie- en praktijkexamens.
 • Governance
  Met goede governance borgen we de onafhankelijkheid en objectiviteit van onze examens op ieder niveau.
 • Incompany examens
  Onze incompany examens worden op locatie van de opdrachtgevers afgenomen. Deze examens worden via een secure browser en aangewezen toezichthouder afgenomen.
 • ISO 27001 en 9001
  We zijn ISO 9001 en 27001 gecertificeerd. Beide certificeringen bieden een onafhankelijk, extern beoordeelde kwaliteitsgarantie voor onze opdrachtgevers én onszelf!
 • Landelijk netwerk examenlocatie
  Naast ons eigen examencentrum hebben we een landelijk netwerk van erkende examenlocaties, omdat spreiding van locaties belangrijk is voor examenkandidaten.
 • Onderwijskundigen
  Onze onderwijskundigen weten precies hoe een specifieke doelgroep leert. Met hun didactische en pedagogische kennis maken zij boeiende en effectieve leermiddelen.
 • Productontwikkeling
  Producten ontwikkelen we op basis van behoeften en wensen van opdrachtgevers, dit toetsen we met onderzoek en combineren we met onze expertises.
 • Reglementen
  Duidelijkheid en houvast door het borgen van regels.  Zo houden we onze examens eerlijk en transparant en zorgen we dat ieder resultaat waarde heeft.
 • Systemen
  We werken met tal van ICT systemen, allemaal moeten ze veilig zijn én met elkaar kunnen communiceren.
 • Toetsdeskundigen
  Van stelselontwerp tot aan evaluatie en analyse. Onze toetsdeskundigen borgen de kwaliteit van processen en producten!
 • Toetsontwerp
  Een toets moet valide en betrouwbaar meten. Dit is geen vraag, het is een eis. Ons toetsontwerp moet recht doen aan de vakinhoud en houdt rekening met de optimale meetomstandigheden.

Facts & figures

Hoeveel examens? Ruim 24.000 stuks.

Examinering van ruim 24.000 buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) op jaarbasis vormt een cruciaal onderdeel van ons streven naar het waarborgen van deskundigheid en rechtshandhaving in de samenleving.

Realistische praktijkexaminering is essentieel.

Inzet van meer dan 30 rollenspelers bij realistische praktijkexaminering draagt bij aan een effectieve en uitdagende evaluatie van de vaardigheden en competenties van de kandidaten.

Objectieve, kwalitatieve beoordelaars.

Betrokkenheid van ruim 50 beoordelaars uit het werkveld versterkt de objectiviteit en relevantie van onze beoordelingsprocessen, wat bijdraagt aan de kwaliteit van onze dienstverlening.