Stichting Samenwerking voor Veiligheid (SSVV) heeft als missie werken in een risicovolle omgeving voor iedereen in de keten, van opdrachtverlening tot uitvoering, structureel veiliger en gezonder te maken. Als strategisch partner ondersteunt eX:plain SSVV met haar expertise in de uitvoering van de examenstelsels. We ontwikkelen producten die veilig werken stimuleren en borgen. Bijvoorbeeld de Generieke Poortinstructie en examens en opleidingsproducten voor het VCA examenstelsel en de SSVV opleidingsgids (SOG).

 

“Samen met SSVV maken we producten die daadwerkelijk iets bijdragen aan de veiligheidsbeleving in de Nederlandse industrie. GPI’s worden gebruikt, examens worden behaald en zo zorgen we ervoor dat iedereen weer veilig thuiskomt!” Janneke van Santen Sectormanager Veiligheid, Gezondheid & Milieu

Voor wie?

Stichting Samenwerking voor Veiligheid is een samenwerkingsverband van 24 (branche)organisaties uit de Nederlandse industrie.  SSVV is onder andere houder van het VCA-certificatieschema en zorgt daarnaast door middel van examinering en opleiding dat veilig werken goed geborgd is in de Nederlandse industrie.

Meer over SSVV

Hoe?

Als strategisch samenwerkingspartner van SSVV zetten
wij de volgende expertise in.

 

Onze disciplines

 • Accreditatie
  We werken alleen met kwalitatieve partners en controleren of ze nog steeds aan onze standaarden voldoen. Zo borgen we onze eigen bekwaamheid.
 • Analyses en rapportages
  De analyses verwerken in begrijpelijke rapportages met duidelijke conclusies en aanbevelingen.
 • Audit rapportages
  De basis voor ons kwaliteitsmanagementsysteem is de PDCA-cyclus. We waarborgen de effectiviteit van onze systemen met periodieke interne audits.
 • AVG
  eX:plain vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.
 • Customer Support
  Dagelijks handelen we honderden telefoontjes, chats en e-mails af. Met een team van meer dan 20 collega’s staan we iedereen snel, professioneel en vriendelijk te woord.
 • E-learning opdrachtproducties
  E-learning biedt vele voordelen, waaronder tijd- en plaats-onafhankelijk leren en de mogelijkheid voor een meer gepersonaliseerde leeromgeving. Daarom zetten we e-learning in als optimale ondersteuning richting een examen.
 • Exploitatiemodel
  De manier waarop we onze producten en diensten aanbieden, en welk prijskaartje hieraan hangt, noemen we het exploitatiemodel. Ons exploitatiemodel managet de verwachtingen. Je weet dus waar je aan toe bent.
 • Governance
  Met goede governance borgen we de onafhankelijkheid en objectiviteit van onze examens op ieder niveau.
 • ISO 27001 en 9001
  We zijn ISO 9001 en 27001 gecertificeerd. Beide certificeringen bieden een onafhankelijk, extern beoordeelde kwaliteitsgarantie voor onze opdrachtgevers én onszelf!
 • Landelijk netwerk examenlocatie
  Naast ons eigen examencentrum hebben we een landelijk netwerk van erkende examenlocaties, omdat spreiding van locaties belangrijk is voor examenkandidaten.
 • Onderwijskundigen
  Onze onderwijskundigen weten precies hoe een specifieke doelgroep leert. Met hun didactische en pedagogische kennis maken zij boeiende en effectieve leermiddelen.
 • Reglementen
  Duidelijkheid en houvast door het borgen van regels.  Zo houden we onze examens eerlijk en transparant en zorgen we dat ieder resultaat waarde heeft.
 • Systemen
  We werken met tal van ICT systemen, allemaal moeten ze veilig zijn én met elkaar kunnen communiceren.
 • Toegepast onderzoek
  Ons onderzoeks- en innovatieteam richt zich op psychometrisch en toetsdeskundig onderzoek. De uitkomsten gebruiken we voor vernieuwing en innovatie.
 • Toetsdeskundigen
  Van stelselontwerp tot aan evaluatie en analyse. Onze toetsdeskundigen borgen de kwaliteit van processen en producten!
 • Toetsontwerp
  Een toets moet valide en betrouwbaar meten. Dit is geen vraag, het is een eis. Ons toetsontwerp moet recht doen aan de vakinhoud en houdt rekening met de optimale meetomstandigheden.
 • Visie en conceptontwikkeling
  Hoe bepaal en borg je bekwaamheid? Het antwoord op die twee vragen geeft invulling aan een stelsel en visie.

Facts & figures

Meer dan 400.000 gebruikers

Onze diverse dienstverlening heeft een gigantisch bereik. We bereiken meer dan 400.000 gebruikers en blijven in aantal en impact groeien.

Samen werken we aan veiligheid

Meer dan 140.000 poortinstructies zijn verwerkt en gedocumenteerd in ons systeem. Onze toewijding is duidelijk! We werken aan veilige en efficiënte toegangsbeheerprocessen.

Het begint met veiligheidsbewustzijn.

We helpen ruim 200.000 VCA-kandidaten per jaar om hun veiligheidskwalificatie te behalen. Hiermee onderstrepen we het belang van veiligheidsbewsutzijn-en naleving in diverse sectoren.