Bij mensgebonden medisch-wetenschappelijk onderzoek is het van belang dat dit onderzoek ethisch en integer wordt uitgevoerd. De BROK®- en GCP-WMO-certificering zorgen ervoor dat medisch specialisten weten welke onderdelen onderzoek integer en ethisch maken. Het gaat immers om de hoop en vrees van mensen die meewerken aan het onderzoek, en die ervan afhankelijk zijn. Dan wil je alles doen voor een zo integer mogelijk onderzoek. eX:plain is sinds 2006 uitvoerder en ontwikkelaar voor het Examenbureau Medisch Wetenschappelijk Onderzoek (EMWO).

“Sinds COVID begrijpen we het belang van vaccinonderzoek. EMWO-certificering borgt de kennis van onderzoekers over de basisprincipes van integer onderzoek. ” Janneke van Santen Sectormanager Veiligheid, Gezondheid & Milieu

Voor wie?

EMWO kent twee opdrachtgevers. De Nederlandse Federatie van Umc’s (NFU) voor het BROK®-examen en de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) voor het GCP-WMO-examen. Gezamenlijk werken we aan de inhoud en het proces van de certificering.
Door deze examens is er in Nederland een uniforme standaard geïntroduceerd voor het kennisniveau van onderzoekers en onderzoeksassistenten op het gebied van klinisch onderzoek.

Meer over EMWO

Hoe?

Als strategisch samenwerkingspartner van EMWO zetten
wij de volgende expertise in.

 

Onze disciplines

 • Accreditatie
  We werken alleen met kwalitatieve partners en controleren of ze nog steeds aan onze standaarden voldoen. Zo borgen we onze eigen bekwaamheid.
 • Analyses en rapportages
  De analyses verwerken in begrijpelijke rapportages met duidelijke conclusies en aanbevelingen.
 • Audit rapportages
  De basis voor ons kwaliteitsmanagementsysteem is de PDCA-cyclus. We waarborgen de effectiviteit van onze systemen met periodieke interne audits.
 • AVG
  eX:plain vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.
 • Customer Support
  Dagelijks handelen we honderden telefoontjes, chats en e-mails af. Met een team van meer dan 20 collega’s staan we iedereen snel, professioneel en vriendelijk te woord.
 • Eigen examencentrum
  We vinden het belangrijk dicht op de praktijk te zitten bij de ontwikkeling van leeroplossingen en examenproducten, daarom hebben we een eigen examencentrum voor theorie- en praktijkexamens.
 • Incompany examens
  Onze incompany examens worden op locatie van de opdrachtgevers afgenomen. Deze examens worden via een secure browser en aangewezen toezichthouder afgenomen.
 • ISO 27001 en 9001
  We zijn ISO 9001 en 27001 gecertificeerd. Beide certificeringen bieden een onafhankelijk, extern beoordeelde kwaliteitsgarantie voor onze opdrachtgevers én onszelf!
 • Proctoring
  Examinering op afstand, op elk moment dankzij online proctoring:  examentoezicht waarbij een toezichthouder de kandidaat op afstand monitort.
 • Reglementen
  Duidelijkheid en houvast door het borgen van regels.  Zo houden we onze examens eerlijk en transparant en zorgen we dat ieder resultaat waarde heeft.
 • Systemen
  We werken met tal van ICT systemen, allemaal moeten ze veilig zijn én met elkaar kunnen communiceren.
 • Toetsdeskundigen
  Van stelselontwerp tot aan evaluatie en analyse. Onze toetsdeskundigen borgen de kwaliteit van processen en producten!
 • Toetsontwerp
  Een toets moet valide en betrouwbaar meten. Dit is geen vraag, het is een eis. Ons toetsontwerp moet recht doen aan de vakinhoud en houdt rekening met de optimale meetomstandigheden.
 • Visie en conceptontwikkeling
  Hoe bepaal en borg je bekwaamheid? Het antwoord op die twee vragen geeft invulling aan een stelsel en visie.

Facts & figures

Kwaliteit op de werkvloer

Met meer dan 50 incompany examens per jaar dragen we bij aan de continue professionele ontwikkeling van medewerkers binnen organisaties. Dit stelt ons in staat om kwaliteit en expertise op de werkvloer te waarborgen.

Samenwerkingspartners sinds 2006

Een langdurige relatie die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en het nastreven van gemeenschappelijke doelen. Deze samenwerking heeft beide partijen in staat gesteld om te groeien en te innoveren.

Online proctoring

We zetten in op moderne, flexibele testmethoden. Een toegankelijk en efficiënt examenproces is belangrijk, daarom hebben we online proctoring. Een kandidaat kan tijd- en locatieonafhankelijk zijn examen maken. En de integriteit van het examen blijft hetzelfde!