eX:plain voert de Kwaliteits Bevorderende Dienstverlening (KBD) zoals vastgelegd in wetgeving (RPBR). In hoofdlijnen valt hieronder toezicht en ondersteuning van leerbedrijven die beveiligers niveau 2 opleiden. De procedure voor toezicht wordt door eX:plain periodiek afgestemd met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB). eX:plain rapporteert aan SFPB in de vorm van jaarrapportages  – over de KBD bezoeken en ontwikkelingen in het werkveld.

“Als ‘oren en ogen van de branche’ is KBD in staat om zowel stakeholders als ketenpartners te voorzien van relevante informatie en ontwikkelingen in de branche.” Anne Marie Bosman Sectormanager Zakelijke Dienstverlening, Orde & Veiligheid

Voor wie?

KBD adviseert particuliere beveiligingsorganisaties, bedrijfs- en overheidsbeveiligingsdiensten en onderwijsinstellingen. Het advies richt zich op ontwikkeling, implementatie en kwaliteit van opleidingsproducten, -processen en -systemen. Hoe leiden we aspirant-beveiligers het beste op? Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) is actief voor iedereen die werkt in de beveiligingsbranche. Van beveiligingsbedrijven, beveiligers, planners, praktijkopleiders, (salaris)administrateurs, HRM’ers, KAM-coördinatoren tot aan arbo-coördinatoren.

Meer over SFPB

Hoe?

eX:plain is strategisch samenwerkingspartner van SFPB. Vanuit deze rol zetten wij de volgende expertise in.

 

Onze disciplines

 • Analyses en rapportages
  De analyses verwerken in begrijpelijke rapportages met duidelijke conclusies en aanbevelingen.
 • Audit rapportages
  De basis voor ons kwaliteitsmanagementsysteem is de PDCA-cyclus. We waarborgen de effectiviteit van onze systemen met periodieke interne audits.
 • AVG
  eX:plain vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.
 • Consultancy
  Onze consultants  ontwerpen nieuwe processen én nieuwe mogelijkheden voor bestaande processen, afgestemd op de wensen van de opdrachtgever.
 • Customer Support
  Dagelijks handelen we honderden telefoontjes, chats en e-mails af. Met een team van meer dan 20 collega’s staan we iedereen snel, professioneel en vriendelijk te woord.
 • Eigen drukkerij
  Onder het label Smart Educational Tools (SET) geven we educatieve leermiddelen uit, samengesteld door autoriteiten uit het vak.
 • Governance
  Met goede governance borgen we de onafhankelijkheid en objectiviteit van onze examens op ieder niveau.
 • Praktijkwerkboeken
  Onder het label Smart Educational Tools (SET) brengen we praktijkwerkboeken uit die theoretische kennis omzet in een praktische toepassing.
 • Productontwikkeling
  Producten ontwikkelen we op basis van behoeften en wensen van opdrachtgevers, dit toetsen we met onderzoek en combineren we met onze expertises.
 • Trainingen
  Onderdeel van het borgen van vakbekwaamheid is ook het verzorgen van trainingen. De deelnemers leren nieuwe kennis en skills. Daarnaast wordt er gewerkt aan gedrag en beroepshouding. Ze oefenen hiermee in de training, om het vervolgens in de praktijk toe te passen.

Facts & figures

De kracht van de praktijkkennis

Digitale praktijkwerkboeken worden altijd ontwikkeld samen inhoudsdeskundigen uit de branche. Zo verzekeren we up-to-date en relevante leermiddelen.

Nauwe samenwerking leerbedrijven

We bieden ondersteuning en advies aan praktijkopleiders en leerbedrijven. We verbeteren continu de kwaliteit en effectiviteit van het leerproces.

Optimale leerresultaten

We bieden structuur en duidelijke handvatten voor de praktijkbegeleiding. Dit draagt bij aan optimale leerresultaten van onze kandidaten.