Wim Streumer treedt terug als voorzitter bestuur eX:plain

 

Per 1 juli 2018 is Wim Streumer teruggetreden als voorzitter van het bestuur van eX:plain.

Dit na een succesvolle juridische fusie tussen Coƶperatie Nederlandse Associatie voor Examinering U.A. en Stichting eX:plain.

Wim Streumer was meer dan 20 jaar als directeur/bestuurder verbonden aan de Associatie, eX:plain en haar voorloper ECABO.