Vernieuwde GPI vanaf vandaag live

 

Voor iedereen die de bouwplaats opgaat, is een verbeterde veiligheidsinstructie beschikbaar. Vanaf 23 november 2021 staat een gloednieuwe Generieke Poortinstructie (GPI) klaar. Nog praktijkgerichter én met meer keuzevrijheid. Op de bouwplaats komen helaas nog te veel onveilige situaties voor. Soms met zeer ernstige gevolgen. Door allemaal de GPI te doen en samen over veiligheid te praten, wordt het veiligheidsbewustzijn vergroot en daarmee de kans op ongevallen verkleind.

Sinds 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland van bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) aangesloten bouw-, utiliteits-, infra- en installatiebedrijven. Het initiatief richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen en een soepel uniform poortproces. Inmiddels zijn ongeveer 400.000 GPI-certificaten behaald. Meer dan 37.500 bedrijven (inclusief zzp’ers) zetten de GPI inmiddels in om hun medewerkers te herinneren aan veilig werken op de bouwplaats.

“Op dit moment wordt nog niet iedereen op de bouwplaats aangesproken de GPI te doen. Mede hierdoor komt het gesprek over veiligheid nog niet overal op gang”, zegt Werner van Eck, lid Kerngroep GCVB en voorzitter van de Waarborgcommissie GPI. “Eén oorzaak is dat het belang van de GPI nog niet bij iedereen helder is. Dat moeten we dus beter uitleggen. Daarnaast zien we dat het oordeel over de GPI vermoedelijk is gebaseerd op de eerste GPI-versie (1.0). Sindsdien is de GPI met de input van duizenden gebruikers sterk verbeterd. De GPI is praktijkgerichter geworden en wordt in het algemeen als goed beoordeeld: zeven van de tien kandidaten geven de GPI een 8 en hoger. De GPI ontwikkelt zich naar een interactief leerplatform. We zijn ook in gesprek met SSVV om na te denken over integratie van de GPI met VCA.”

Vernieuwde GPI praktijkgerichter én meer keuzevrijheid
De vernieuwde GPI is een wereld van verschil met de eerste GPI. De GPI 4.0 is praktijkgericht en bevat ongeveer 45 korte video’s met te beoordelen praktijksituaties. En nog eens 45 filmpjes met feedback hierop. Deze video’s zijn op verschillende (bouw)locaties gefilmd. Ook op onderhoudslocaties bijvoorbeeld. De belangrijkste verbeteringen zijn:

  • GPI eerder gedaan? Dan kan de basisveiligheidsinstructie deels worden overgeslagen.
  • Toetsvragen over praktijksituaties.
  • Praktijkonderwerpen die de kandidaat zélf kan kiezen en passen bij hun situatie.
  • 90 video’s van praktijksituaties om te beoordelen en feedback.
  • Meningen van collega’s zijn zichtbaar.
  • Meer toetsen op bewust veilig werken met multiple response.
  • Oog voor ‘soft skills’ met o.a. elkaar aanspreken, ingrijpen en anderstaligen.

De komende maanden zullen bouwplaatsmedewerkers en leidinggevenden met een speciale campagne worden gestimuleerd de nieuwe GPI te herontdekken en samen het gesprek aan te gaan over veilig werken. Meer informatie en campagnemateriaal (animatie, toolbox, posters)  is hier beschikbaar .

Benieuwd naar de vernieuwde GPI? Bekijk hier het filmpje.