Toetsen op afstand voor cruciale beroepen

 

We leven op dit moment in een tijd waarbij het in de zorg alle hens aan dek is. Maar wat als je voor het uitvoeren van je cruciale beroep ook een belangrijk examen moet halen? Voordat er mensgeboden medisch onderzoek mag worden uitgevoerd, moeten de mensen die hier vanuit de zorg bij betrokken zijn GCP-WMO of BROK® gecertificeerd zijn. De examinering rondom deze examens wordt verzorgd door Examenbureau Medisch Wetenschappelijk Onderzoek (EMWO), een diplomalijn onder stichting eX:plain. Hier het verhaal hoe de komst van corona examinering op afstand via online proctoring noodzakelijk maakte.

Het effect van corona op de examens

Voor het doen van gedegen onderzoek is het belangrijk dat men op de hoogte is van de bestaande wet- en regelgeving; het GCP-WMO en het BROK examen dragen bij aan de borging van deze kennis. Afname van deze examens vond voorheen plaats in ons eigen examencentrum of in zalen van een ziekenhuis zelf. Door het coronavirus kan dat niet meer; naast het feit dat de prioriteit ligt bij patiëntzorg (waar veel van onze kandidaten ook bij betrokken zijn) is het niet de bedoeling dat een examenmoment een extra risico tot verspreiding van het COVID-19 virus met zich meebrengt. Een andere oplossing was dus nodig.

Proctoring als oplossing

Proctoring als concept was al een tijd bij eX:plain bekend en werd ook regelmatig getest. Eind 2019 kwam het in een stroomversnelling toen Citrus Andriessen, de leverancier van het toetsplatform van EMWO, ermee akkoord ging een test te doen met proctoring voor een andere diplomalijn van eX:plain. eX:plain en Citrus Andriessen trekken sindsdien samen op in het testen en perfectioneren van het aanbieden van proctoring voor dergelijke sectorale certificeringen. EMWO is dus zeker niet de eerste stap in het traject, maar zeker een stap verder.

Online proctoring maakt het mogelijk om examens af te nemen middels surveillance op afstand. Het is hiervoor belangrijk dat de examenkandidaat alleen en op een rustige plek zit, mét een internetverbinding. Dit betekent dat het met online proctoring mogelijk is om vanuit huis een examen te doen.

Er zijn twee vormen van online proctoring: Live proctoring en Record en Review. Bij live proctoring gebeurt het online monitoren van de kandidaat live, de toezichthouder (proctor) kijkt en luistert mee, er is toegang tot het scherm, een webcam en/of mobiele telefoon. De toezichthouder (proctor) kan volgens een vast protocol de kandidaat direct corrigeren of ingrijpen indien dit nodig is.

Bij Record & review doet de kandidaat het examen op afstand en alle bewegingen van de kandidaat (zowel de kandidaat, de omgeving als op het scherm) worden vastgelegd. Deze beelden worden achteraf digitaal of door een proctor bekeken. De software kan verdachte bewegingen ‘flaggen’, deze beelden worden altijd extra bekeken door een proctor.

Het proces

Nadat het besluit viel is het snel gegaan.. Na afstemming met opdrachtgevers NFU (Nederlandse Federatie UMC’s) en DCRF (Dutch Clinical Research Foundation), is er op 13 maart vervolgens contact gezocht met Citrus Andriessen. Dankzij de reeds opgebouwde koppeling met een proctoraanbieder kon er snel worden gehandeld. Het resultaat: 26 maart was de eerste afname met een controlegroep van vier studenten. Op 2 april volgt een groep met tien studenten. En: de gehele organisatie is via thuiswerken tot stand gekomen.

Wat we van tevoren als uitdaging zagen was de schaarste in online proctors: gedurende de huidige lockdown is EMWO niet de enige partij die geïnteresseerd is in de mogelijkheden om examens op afstand af te nemen. Daarom wordt op dit moment voornamelijk de record and review optie aangeboden. In ons geval kijkt de proctoringorganisatie eerst zelf de beelden terug. Indien er onregelmatigheden zijn geconstateerd door de eerste proctor, wordt hier vervolgens nogmaals naar gekeken door mensen binnen onze eigen organisatie. Op basis van de bevindingen die daaruit naar voren komen, wordt het examenresultaat geldig of ongeldig verklaard.

De veiligheid van de afname

Bij het op afstand examineren bestaan dezelfde zorgen rondom betrouwbaarheid als bij een examen op locatie. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat een kandidaat zelfstandig zijn of haar examen maakt, om te laten zien dat hij of zij de kennis en kunde bezit waar het examen op toetst. In een examenzaal wordt er dan ook op toegezien dat kandidaten niet met iemand anders overleggen tijdens een examen; bij een online proctorexamen is dat niet anders. Het verschil is dat er bij online proctoring gebruik wordt gemaakt van technologie om dit te controleren. Ook op andere manieren wordt bij een online proctorexamen erop toegezien dat de betrouwbaarheid van de afname niet in het geding komt.