Stichting eX:plain behaalt ISO 9001 certificaat

 

Stichting eX:plain is per 15 maart 2019 gecertificeerd volgens de normen van ISO 9001-2015. De ISO 9001 normering houdt in dat het managementsysteem voldoet aan kwaliteitseisen en is afgestemd op de behoeften van alle belanghebbenden. “Het behalen van dit certificaat is voor onze organisatie en medewerkers de bevestiging dat we de processen rond onze dienstverlening goed hebben georganiseerd en klaar zijn voor verdere groei,” aldus Astrid Hanou kwaliteitsmanager bij eX:plain.

Het certificaat werd in relatief korte tijd behaald en heeft betrekking op het ontwikkelen, beheren, organiseren, afnemen en beoordelen van examens, het ontwikkelen van leermiddelen en het verzorgen van trainingen. Volgens kwaliteitsmanager Astrid Hanou verliep het traject voorspoedig. “Naast een uitgebreide beoordeling van ons beleid en maatregelen, werden verschillende medewerkers uitgebreid geïnterviewd. De auditoren waren zeer te spreken over onze wil om te blijven verbeteren, de kwaliteitsborging van de examens en het grote netwerk van freelancers.”

Tot juli 2018 was eX:plain ook in het bezit van een ISO 9001-certificaat, maar dan voor de ISO-norm uit 2008. In 2015 is de norm volledig op de schop gegaan, wat resulteerde in de nieuwe norm ISO 9001-2015. Dat is de norm waaraan de gehele organisatie nu voldoet.

Het belang van ISO

ISO 9001 geeft klanten de zekerheid dat eX:plain voldoet aan de wet- en regelgeving en de eisen van kwaliteitsmanagement. Dit is optimaal geïmplementeerd in het beleid en de processen en er wordt continu gewerkt aan verbeteringen. Het certificaat is drie jaar geldig en ieder jaar wordt de stichting getoetst of nog altijd voldaan wordt aan de eisen van de norm.
Astrid Hanou: “We zien de certificering als een mooie stap richting een nog professionelere organisatie. De komende jaren zullen wij hier dan ook enthousiast aan blijven bouwen.”