Pilot digitale afname mondeling examen

 

De Associatie voor Examinering is sinds de corona-uitbraak continu op zoek naar manieren om de examens doorgang te laten vinden Neem bijvoorbeeld het mondeling examen CBC®. Dit examen is als pilot voor het eerst digitaal afgenomen. En dat is succesvol verlopen!

Om het Associatiediploma Compensation & Benefits Consultant (CBC®) te behalen, doen kandidaten na het behalen van het eindwerkstuk een mondeling examen. Hierin wordt het eindwerkstuk verdedigd. Om vertraging in hun studie zo veel mogelijk te voorkomen, heeft de Associatie alle zeilen bijgezet om het mondeling examen CBC® zo snel mogelijk digitaal af te nemen.

Wat bleek? De voordelen van flexibele examenafname ten opzichte van vaste examenrondes zijn groot. De positieve ervaringen voor digitale afname van het mondeling examen betekenen een verruiming van de mogelijkheden voor examinering door de Associatie.