Online proctoring bij de Associatie voor Examinering

Online proctoring, ofwel examentoezicht op afstand, heeft onder invloed van de coronapandemie een grote vlucht genomen. Het biedt kandidaten de mogelijkheid examen te doen op een locatie naar keuze, bijvoorbeeld gewoon thuis. Heel flexibel dus. Inmiddels heeft ook een aantal kandidaten van de Associatie voor Examinering met succes examen gedaan via proctoring.

Er zijn verschillende vormen van online proctoring en de Associatie biedt vooralsnog één van de varianten aan: live proctoring. Bij deze vorm kijkt een proctor (toezichthouden) tijdens het examen of de afname goed verloopt en hij/zij kan, indien nodig, direct ingrijpen.

Het goed organiseren van examinering is al decennialang één van de expertises van de Associatie. Het betrouwbaar afnemen van examens op afstand vraagt nieuwe aandachtspunten. Denk daarbij aan het informeren van de kandidaten over de technische voorwaarden, maar ook aan het instrueren van de proctors.

De Associatie kiest ervoor proctoring stapsgewijs in te voeren. Dit houdt in dat nog niet alle examens via proctoring afgenomen kunnen worden en inschrijving voor proctoring alleen door de kandidaat zelf kan worden aangevraagd via onze Klantenservice.

Meer algemene informatie over onze mogelijkheden voor proctoring vindt u hier.