Onafhankelijke kwaliteitsborging van bewindvoerders op politieke agenda

 

Coalitiegenoten CDA en D66 zijn voorstander van een onafhankelijke kwaliteitsborging voor bewindvoerders. Dit zegt D66-Kamerlid Rens Raemakers deze week in een interview met het Algemeen Dagblad. Stichting ExSI, dat al een onafhankelijk examenstelsel voor de branche biedt, gaat hierover graag met beide politieke partijen in gesprek.

Al in de eerste sectorale bijeenkomst van stichting ExSI hebben wij aangegeven dat onafhankelijkheid essentieel is bij het borgen van vakbekwaamheid van bewindvoerders. De verschillende branchepartijen moeten hiervoor samenwerken; zij moeten het belang van zelfregulering inzien. Dat is vaak lastig: betrokken partijen hebben niet altijd dezelfde belangen en ook het nemen van eigen verantwoordelijkheid kan een probleem vormen.

Niet in de laatste plaats omdat men de voorkeur geeft aan wettelijke kaders, zodat afzonderlijke brancheverenigingen kunnen verwijzen naar de wetgever en het risico op ledenverlies daarmee beperkt wordt.

Toch heeft stichting ExSI al met een aantal partijen stappen gemaakt om te komen tot onafhankelijke kwaliteitsborging en zelfregulering. Hiermee pakt het ExSI-bestuur haar verantwoordelijkheid. We gaan zelfs een stap verder dan D66 en CDA voorstellen. Waar de coalitiegenoten het hebben over ‘een drempel aan de voorkant’, wil ExSI de genoemde ‘cowboys’ door middel van een openbaar register ook tussentijds kunnen uitsluiten van activiteiten in de branche.

ExSI denkt hiermee tegemoet te komen aan de visie van beide politieke partijen. Daarom heeft het bestuur een brief gestuurd aan Kamerleden Raemakers (D66) en Peters (CDA). Hierin geven we aan dat er al een onafhankelijk stelsel bestaat en dat het bestuur graag de achtergronden wil toelichten en het gesprek wil aangaan.

Lees ook het artikel in het AD