Nieuwe release GPI 5.0: maak een gewoonte van veilig werken

 

Sinds 23 november 2022 is een verbeterde veiligheidsinstructie beschikbaar voor iedereen die de bouwplaats opgaat: de Generieke Poortinstructie (GPI) 5.0. De nieuwe GPI 5.0 bouwt voort op zijn voorganger GPI 4.0. Deze werd afgelopen jaar goed ontvangen door gebruikers. Toch waren er, op basis van de feedback die is gegeven, nog een aantal belangrijke verbeteringen mogelijk. Die zijn nu doorgevoerd. Voor de samenstelling van deze GPI is samengewerkt met relevante partners als Bouwend Nederland, Cumela|Stigas, Freesmij en Transport- en Logistiek Nederland.

De GPI is sinds 1 april 2019 verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland van bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) aangesloten bouw-, utiliteits-, infra- en installatiebedrijven. Het initiatief richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen en een soepel uniform poortproces.

Het draagvlak voor de GPI groeit
Jaarlijks zetten al meer dan 45.000 bedrijven de GPI in en volgen ongeveer 125.000 bouwplaatsmedewerkers de GPI. De inhoud van de GPI verbetert continu op basis van feedback van gebruikers, die door de Waarborgcommissie GPI wordt getoetst en verwerkt. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van de Governance Code Veiligheid in de Bouw en partnerorganisaties, zoals: Bouwend Nederland, Cumela|Stigas, Freesmij en Transport en Logistiek Nederland.

“Met de komst van de GPI 5.0 zijn we weer een stap verder in de ontwikkeling van een persoonlijk digitaal leerplatform rond veilig werken in de bouw”, aldus Werner van Eck, voorzitter Waarborgcommissie GPI en directeur veiligheid Heijmans.

De highlights van de GPI 5.0 release
De volgende vernieuwingen en kleinere optimalisaties zijn in de nieuwe release doorgevoerd voor de kandidaten en bedrijfsbeheerders:

  • In plaats van drie GPI’s voor verschillende doelgroepen, is er nu nog maar één GPI met één geldig GPI-certificaat. Dat maakt het overzichtelijker en makkelijker.
  • Bij het registreren of inloggen wordt gevraagd in welke deelsector van de bouw de kandidaat het meest werkzaam is. Afhankelijk daarvan wordt een ‘voorkeursleerroute’ samengesteld.
  • Er is keuze uit 21 praktijkonderwerpen (voor elke deelsector wat wils), waaruit de kandidaat acht onderwerpen kiest.
  • De beginanimatie met zeer generieke regels en aandachtspunten is ingekort. Specifiekere onderwerpen hieruit komen terug in de praktijkonderwerpen.
  • De duur van de GPI 5.0 is teruggebracht ten opzichte van de vorige versie, zodat een kandidaat er gemiddeld niet langer dan 45 minuten mee bezig is.
  • Portugees en Bulgaars zijn toegevoegd als nieuwe talen.

Rondom deze release zijn ook diverse publicaties verschenen, waaronder de GPI-nieuwsbrief. Lees hier de gehele inhoud.

Meer lezen over de Generieke Poortinstructie? Bezoek dan de website.