Mijlpaal: het ISO 9001-2015 certificaat is verlengd!

 

Stichting eX:plain is in 2022 weer voor drie jaar gecertificeerd volgens de normen van ISO 9001-2015. De ISO 9001 normering houdt in dat het managementsysteem voldoet aan kwaliteitseisen en is afgestemd op de behoeften van alle belanghebbenden.
“Als je eenmaal alles volgens de normen doet, hoe moeilijk zou het dan zijn om het zo te houden, zou je denken. De praktijk is anders. Het vraagt een continue scherpe blik op je eigen processen en dienstverlening,” vertelt Astrid Hanou kwaliteitsmanager bij eX:plain.

eX:plain in beweging 
Het jaar 2021 vergde een flexibele instelling van iedereen, zo ook van onze organisatie. Deels vanwege de aanhoudende coronapandemie, maar ook door veranderingen. Bijvoorbeeld de overname van C4 Software, een nieuwe organisatiestructuur, een nieuw ERP-systeem en de komst van Jobke van den Berg als nieuwe directeur-bestuurder. Ons kwaliteitsmanagementsysteem heeft ervoor gezorgd dat die veranderingen niet onbedoeld ten koste zijn gegaan van de kwaliteit van onze dienstverlening. De verlenging van het ISO-certificaat toont ook aan dat we de veranderingen kunnen bijbenen en dat we professionele stappen blijven maken in de goede richting.

Handelen volgens de PDCA-cyclus 
Binnen eX:plain blijven we onze processen en dienstverlening reflecteren. De basis voor het kwaliteitsmanagementsysteem is de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). In de check-fase vragen we ons af of dat wat we doen ook écht het gewenste resultaat oplevert. “Alert blijven en continue willen verbeteren is essentieel voor een organisatie met een ISO-9001 certificaat. Als dat uitgangspunt er niet is, dan val je door de mand bij een auditor. Binnen eX:plain herkennen de auditors de juiste houding in alle lagen van de organisatie en daar zijn we erg trots op,” aldus Astrid Hanou.