Jobke van den Berg, nieuwe directeur eX:plain

 

 

Op 1 december is Jobke van den Berg bij stichting eX:plain in dienst getreden als directeur/bestuurder. Samen met Eugène Wolf vormt Jobke vanaf heden het dagelijks bestuur van de stichting.

Met een schat aan ervaring in het onderwijs bij o.a. Schoevers en de LOI, brengt Jobke nieuwe inzichten mee waarmee de kennis en kracht van eX:plain verder wordt versterkt. Of, zoals ze het zelf omschrijft: “Mensen laten groeien in hun ontwikkeling, zoals ook verweven is in de missie en visie van eX:plain, sluit naadloos bij me aan.“ In dit korte interview geeft ze antwoord op enkele vragen over haarzelf en haar toekomstige rol bij eX:plain.

“In verbondenheid je onafhankelijkheid als examenorganisatie behouden”

Kun je iets vertellen over jouw achtergrond in het onderwijs? Waar komt jouw liefde voor dit vakgebied vandaan?

“Eigenlijk is het me met de paplepel ingegoten. Zowel mijn vader als mijn grootvader zaten in het onderwijs, al was dat in het reguliere onderwijs. Na mijn studie ben ik terechtgekomen in de particuliere onderwijsbranche. Eerst bij Schoevers en uiteindelijk als directeur onderwijs bij de LOI. Op een gegeven moment groeit je rol in deze branche omdat je steeds meer kennis en ervaring krijgt, dus het is ook logisch dat je dan blijft delen. Vooral ben ik iemand die graag wil delen en overbrengen. Ik krijg energie van kennisdeling, nieuwe ervaringen en jezelf ontwikkelen, want zonder persoonlijke ontwikkeling sta je stil.”

Hoe zie je jouw rol binnen onze organisatie? Wat zijn jouw speerpunten?

“Ik vind het belangrijk wat goed gaat te behouden en te koesteren waar eX:plain zich in onderscheidt in de markt. Continuïteit behouden is essentieel. Tegelijkertijd hebben we ook te maken met een snel veranderende samenleving. We moeten zelf als ‘lerende’ organisatie proactief extern gericht, innovatief en trendsettend zijn, bijvoorbeeld in onze examenontwikkeling. Daarin zit een grote uitdaging: kijken wat aandacht nodig heeft omdat de markt en/of de maatschappij daarom vraagt. Hier zie ik kansen om eX:plain verder te brengen. Om als een soort dirigent van het orkest met mijn blik en verbinding naar buiten, zorgen dat iedereen in de organisatie zijn expertise inzet om de doelstellingen van het groter geheel te behalen.

Wat is jouw visie op onafhankelijke examinering voor nu en in de toekomst?

“We hebben een grote verantwoordelijkheid, want wij ‘bepalen’ door onze examineringslijnen of de kandidaat slaagt of niet. We moeten dus onafhankelijk examineren, echter kunnen we niet zonder de keten die ervoor zit. Dat is onze uitdaging: samenwerken in verbinding met onze partners, de keten en de maatschappij, en dat in vrijheid. Die scheidslijn moet altijd duidelijk en zuiver zijn. We garanderen bepaalde (gevraagde en gewenste) kwaliteitseisen, die voldoen aan de toekomstige maatschappelijke/wettelijke vraagstukken.

De uitdaging voor de toekomst ligt volgens mij in de vraag of wij als organisatie voldoende op de hoogte zijn van de toekomstige kenniswensen van onze maatschappij. Weten wij welke kennis gekwalificeerd aanwezig moet zijn over pakweg 5 jaar? De impact van nieuwe spelers op de markt en de toepassing van kunstmatige intelligentie op ons werk. Want als er zaken anders moeten in onze examinering in de toekomst, dan moeten we daar nu al mee aan de slag.”