Innovatieve vaardigheden studenten stimuleren met FINCODA

 

Werken aan de ontwikkeling van innovatieve vaardigheden. Dat was het doel van een pilotworkshop over het belang van innovatie aan een groep van 26 studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Onder leiding van twee experts van ECDL Nederland gingen de studenten aan de slag met hun eigen competenties en hoe zij die kunnen ontwikkelen.

Basis voor de workshop is het onderzoeksproject FINCODA, een Europese samenwerking van vijf universiteiten en negen organisaties. Doel van het project is ontwikkeling van een meetinstrument voor innovatief vermogen. “Dit meetinstrument noemen we de FINCODA-barometer”, vertelt accountmanager Carla Mostard van ECDL Nederland. “Hierin hebben we vijf innovatieve vaardigheden benoemd: creativiteit, netwerken, kritisch denken, initiatief en samenwerken in teamverband. Daarbij gaan we uit van de gedachte dat de kracht van bedrijven om te innoveren in grote mate afhangt van de vaardigheden van medewerkers. Door deze vaardigheden toe te passen, waarbij iedere medewerker zijn of haar eigen sterke punten inzet, kunnen teams komen tot innovatie.”

De ontwikkeling van het meetinstrument is gestart in 2015 en nadert zijn voltooiing. Volgens Carla Mostard was dit het perfecte moment om de barometer in de praktijk te testen. “De studenten hadden vooraf de online vragen van de barometer ingevuld en gingen daarover met elkaar in gesprek. Ze bespraken elkaars sterke en minder ontwikkelde competenties en mochten daarover pitchen. Het doel was vooral om te ontdekken, zowel voor ons als voor hen.

Ook Frank Croes, bij de HAN verantwoordelijk voor het programma over Circulaire Economie, zag meerwaarde in deelname aan deze pilotworkshop. “Studenten hebben, naast het vergaren van multidisciplinaire kennis over de mogelijkheden van duurzame innovatie, nu ook ervaren dat het belangrijk is om in teams over de juiste skills te beschikken om een gewenste transitie succesvol te kunnen implementeren.”

Voor ECDL Nederland is het belangrijk om als zakelijke partner deel te nemen aan het project. Mostard: “ECDL staat voor European Computer Driving Licence. Wij zijn continu bezig met doorontwikkelen van testing tools en het meten van vaardigheden. We zien het als onze ‘opdracht’ om het meten van deze vaardigheden mogelijk te maken, zodat we voor onze klanten een innovatieve partner zijn en in de toekomst een bijdrage kunnen blijven leveren aan meten en bewijzen van vaardigheden.”

De officiële presentatie de FINCODA-barometer is half november tijdens het internationale CARPE congres in Hamburg.  De tool wordt in januari 2018 beschikbaar.

Meer nieuws en algemene informatie over FINCODA en de barometer staat op de website.