Het EDF protocol voor fraude preventie en detectie

 

Xquiry (onderdeel van eX:plain) biedt de examenwereld de educational data forensics cyclus, bestaande uit de EDF monitor, het EDF protocol en de EDF qualifier.

Met de EDF monitor wordt de mogelijkheid geboden om snel, secuur en op betrouwbare wijze inzicht te krijgen in uw examendata. Maar welke vervolgstappen kunt u nemen als er indicaties van fraude zijn, en zijn deze risico’s in de toekomst te verkleinen? En wat kunt u doen wanneer er mogelijk sprake is van fraude in de examenresultaten en uw examenproces misschien meer gevoeligheden bevat?

Op al dit soort vragen kan Xquiry u een antwoord geven, want binnenkort kunt u zelfstandig of in samenwerking met één van onze experts aan de slag met Xquiry’s EDF protocol. Hoewel examenfraude nooit volledig kan worden uitgebannen, biedt dit beoordelingsprotocol een set aan standaarden waarmee hiaten binnen het gehele proces in kaart worden gebracht. Vervolgens kan er worden vastgesteld of er sprake is van een beveiligingsrisico.

Op basis van een wetenschappelijk studie is in kaart gebracht welke standaarden met betrekking tot het voorkomen en opsporen van fraude in het beoordelingsprotocol zouden moeten worden opgenomen. Daarbij zijn we de koppeling met het werkveld niet uit het oog verloren. Immers, experts in de praktijk moeten in staat zijn om te handelen op basis van indicaties van examenfraude. Daarom is het EDF protocol ontwikkeld en gevalideerd in samenwerking met diverse experts in de examenwereld. Dit heeft geresulteerd in een set van 10 standaarden die het proces van examineren vanaf het beveiligingsplan tot de uitvoer van de audit, en van itemontwikkeling tot toets analyses, beschrijven.

Kortom, het EDF protocol stelt u in staat om het examenproces meetbaar goed te beveiligen en daarbij de risico’s op fraude te beperken. Daarnaast biedt het houvast om jaarlijks een interne audit uit te voeren, waaruit een duurzaam kwaliteitsmanagementsysteem voortvloeit die tevens als basis kan dienen voor bijvoorbeeld de ISO certificering.

Nieuwsgierig geworden? Houdt de website van Xquiry in de gaten, want binnenkort publiceren wij daar het EDF protocol.

Wilt u daarnaast meer weten over wat Xquiry voor de beveiliging van uw examens zou kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op viainfo@xquiry.nl.