Examen afleggen bij ExTH in coronatijd (deel 1) – de examenleider

 

Op dit moment werkt Nederland zoveel mogelijk thuis. Toch zijn er ook mensen die voor hun werk gewoon de straat op moeten. Neem de boa’s, buitengewoon opsporingsambtenaren. Zij doen belangrijk werk, bijvoorbeeld door te monitoren of mensen zich houden aan de anderhalve meter richtlijn. Juist nu is het belangrijk dat de scholing en examinering van deze professionals gewoon doorgaat. ExTH, de exameninstelling die deze examens verzorgt, is dan ook per 6 april voorzichtig gestart met de afname van zowel de theorie- als praktijkexamens.

Maar examineren in coronatijd, hoe ziet dat eruit? En hoe neem je praktijkexamens af zonder zelf de geldende regels te overtreden? Henk Beekman, examenleider bij ExTH deelt zijn ervaringen van de afgelopen weken.

Kun je iets vertellen over het examen dat je afneemt?
‘Ik neem de praktijkexamens Sanctionerend Optreden en Dienstverlening en Calamiteiten af, voor kandidaten Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) en Permanente Her- en Bijscholing (PHB). Ik werk hierbij samen met twee beoordelaars en twee acteurs. Als examenleider ben ik eindverantwoordelijk voor wat die dag gebeurt.’

Hoe verloopt het examen in de praktijk en wat is het verschil met hoe dat hiervoor ging?
‘De examens verlopen in principe hetzelfde als voor corona-uitbraak. Om de RIVM-richtlijnen te volgen, is het niet mogelijk om alle casuïstiek te benutten. Want bij sommige casussen is er sprake van fysiek contact tussen acteurs en kandidaten en dit is nu uiteraard niet mogelijk. Bij het afnemen van de examens hanteren we uiteraard anderhalve meter afstand.

Tijdens examens van Sanctionerend Optreden worden de personalia niet, zoals gebruikelijk, vastgesteld conform een ID-bewijs. Dit om mogelijke besmetting via het uitwisselen van documenten tegen te gaan. Bij Dienstverlening en Calamiteiten zijn een aantal casussen tijdelijk geschrapt omdat nabijheid tussen boa en kandidaat daar vereist is.

Inmiddels is mij wel duidelijk geworden dat wij ook met deze maatregelen een goed beeld krijgen van wat de kandidaten in hun mars hebben en goed kunnen beoordelen of zij wel aan de exameneisen voldoen.’

Welke voorzorgsmaatregelen zijn er genomen?
‘Er zijn minder kandidaten dan gebruikelijk op een examendag gepland en contact met elkaar wordt voorkomen, bijvoorbeeld door duidelijk aangegeven looproutes en aanpassingen in de uitvoering.

Uiteraard blijven acteurs, beoordelaars en examenleiders bij de geringste klachten thuis en dit vragen wij ook aan onze kandidaten. De examenleider is bevoegd om iemand die toch verschijnselen lijkt te hebben, voor ieders veiligheid, van het examen uit te sluiten.

Kandidaten melden zich niet twintig minuten maar vijf minuten voor aanvang van het examen. Zij wachten buiten of in de hal als daar voldoende ruimte is. Vervolgens worden ze door de examenleider opgehaald. Ze moeten hun handen reinigen met een desinfecterende spray en krijgen handschoenen aan.

Tijdens de briefing krijgen de kandidaten feitcode- en bonnenboekjes en notitieblokjes die of nieuw zijn of drie dagen onaangeroerd zijn bewaard. Ook ontvangen ze een gedesinfecteerde portofoon. Na afloop van het praktijkexamen (dat buiten wordt afgenomen) komen zij in het wijkkantoor waar zij achter schone bureaus plaatsnemen met een gedesinfecteerd toetsenbord. Ze verlaten het wijkkantoor aan de achterkant. De in- en uitgang zijn dus gescheiden om zo min mogelijk loop in het gebouw te hebben.

Ik vind dat ExTH de aanpaste afname bijzonder snel en goed heeft opgepakt. Het loopt allemaal soepel en we houden elkaar alert.’

Hoe ervaren de examenkandidaten deze nieuwe aanpak?
‘Voor de kandidaten is het allereerst lastig om tamelijk onvoorbereid examen te moeten doen. Zij hebben de laatste tijd natuurlijk minimaal praktijkonderwijs gehad.

De examens verlopen ook iets anders dan normaal, dit licht ik toe tijdens de briefing. Wat mij opvalt is dat zij dit veerkrachtig oppakken en de gang van zaken zonder problemen accepteren. Ik heb bewondering voor de kandidaten die in deze moeilijke tijd examen komen doen en hoe zij zich houden aan de richtlijnen.’

Lees ook deel 2 van deze serie met de ervaringen van Ellen van Vliet, trainingsacteur voor de praktijkexamens van ExTH >