Diploma-erkenning NIRPA voor Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®)

Onder het label Associatie voor Examinering ontzorgt eX:plain bedrijven en onderwijsorganisaties op het gebied van examinering. We leveren hiermee een bijdrage aan een leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. Onder andere in de financiële en administratieve sector en loonadministratie.

Voor de Associatie diploma’s Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®) en Practical Diploma in Payroll Administration (PDL®) is door NIRPA een nieuwe diploma-erkenning afgegeven tot 1-6-2027.

Het NIRPA is het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting. NIRPA draagt zorg voor de kwaliteitsborging van professionals die werkzaam zijn in het vakgebied payroll. Registratie van NIRPA vindt plaats in het Register Salarisadministrateur (RSa) en het Register Payroll Professional (RPP). Dit gebeurt op basis van behaalde diploma’s en jaarlijkse Permanente Educatie. Door de erkenning die NIRPA heeft afgegeven, kunnen we laten zien dat het PDL®-diploma aansluit op de beroepseisen, zoals die zijn beschreven in het beroepscompetentieprofiel van NIRPA. Elke drie jaar wordt het beroepscompetentieprofiel herzien. Elke drie jaar vindt daarom een nieuwe beoordeling plaats.

De erkenningsaanvraag is beoordeeld door de Commissie diploma-erkenning van NIRPA, waarbij de inhoud, examenvorm, examenproces en borging van de actualiteit in ogenschouw zijn genomen.

Met het PDL®-diploma op zak krijgen salarisadministrateurs direct toegang tot het Register Salarisadministrateur (RSa). Meer weten over dit diploma? Bekijk hier alle informatie op de website van de Associatie.

We hopen dit jaar ook de diploma-erkenning voor het VPS®-diploma te ontvangen.