Continue kwaliteitsbewaking Associatie-examens

 

Om de kwaliteit van de examens van de Associatie hoog te houden, worden de Associatie examens en examenvragen continu op verschillende wijzen gemonitord. Eén van de manieren waarop we dat doen is door periodiek inhoudsdeskundigen uit te nodigen voor het maken en corrigeren van een Associatie-examen.

Deze inhoudsdeskundigen zijn werkzaam in de beroepspraktijk van het betreffende examen en zijn niet betrokken geweest bij de ontwikkeling en vaststelling van het examen.

De inhoudsdeskundige beoordeelt het examen op inhoudelijke juistheid en aansluiting op de praktijk. Ook de vraag of het examen ’te doen’ is voor kandidaten (o.a. in de beschikbare tijd) wordt in beschouwing genomen.

Zo zijn onlangs de examens Bedrijfsadministratie niveau 6 en Externe Verslaggeving niveau 6 beoordeeld. De inhoudsdeskundige heeft aangegeven dat de examens zeer herkenbaar zijn en goed aansluiten op de praktijk. De enkele geplaatste opmerkingen zijn voorgelegd aan de vaststellingscommissie ter verbetering van de examens.

Meer informatie over de Associatie voor Examinering