Beveiliger in zorg: onmisbare ondersteuner binnen zorgsector

 

Werken in de zorg is voor een beveiliger wezenlijk anders dan in andere sectoren. Het doel van een beveiliger in de zorg is namelijk in eerste instantie het mede mogelijk maken van het bieden van zorg.

Beveiligers krijgen in de zorg bovengemiddeld vaak te maken met agressie. Dit komt omdat juist in de zorg allerlei risicofactoren voor agressie samenkomen. Denk hierbij aan emoties bij patiënten en hun naasten, middelengebruik en psychische stoornissen. Bovendien proberen patiënten en cliënten soms hun zorg te beïnvloeden met agressie. Daarbij moeten de beveiligers goed weten wat de handelingen zijn die zij mogen uitvoeren. Sommige acties komen voort uit medische wetgeving en niet iedereen mag de daaruit voortvloeiende voorbehouden handelingen verrichten.

Strafbare feiten

Ook de strafrechtvervolging in de zorg wijkt sterk af van andere sectoren. Politie, justitie en ziekenhuizen hebben afgesproken dat zorg voor zou moeten gaan op strafrechtvervolging. Daarom worden patiënten met wapens of drugs niet aangehouden en mag hun identiteit niet zomaar bekend gemaakt worden. Het komt regelmatig voor dat beveiligers dergelijke zaken op laten halen door de politie, waarbij zij dit inleveren als ‘gevonden voorwerp’ dat niet terug te herleiden is naar een persoon.

Dit convenant is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat mensen die zich schuldig maken aan strafbare feiten niet de zorg gaan mijden en zo gezondheidsschade oplopen.

Rampen en ontruimingen

Daarnaast is de bedrijfshulpverlening (BHV) in een organisatie vol met verminderd zelfredzame personen een vak apart. Hoe ontruim je bijvoorbeeld een afdeling vol met couveuses? Of patiënten aan de beademing? Ook kunnen ziekenhuizen te maken krijgen met de opvang van een groot aantal patiënten na een grootschalig incident of een ramp. In dat soort situaties gaat er vaak een rampenplan in werking waarin de beveiliging hele specifieke taken heeft, zoals de opvang en het verwijzen van patiënten en hun bezorgde familie en de pers.

Speciale training

Kortom: de rol van een beveiliger in de zorg is een vak apart. eX:plain verzorgt sinds dit jaar de tweedaagse training Beveiliging in de Zorg. De training bereidt de deelnemers voor op het gelijknamige SVPB-examen. Met dit papiertje op zak positioneert een beveiliger in de zorg zich als een echte professional in het vak.

De tweedaagse training Beveiliging in de Zorg wordt verzorgd door Mike Wijngaarden. Mike is auteur van het cursusboek en e-learning Beveiliger in de Zorg. Als Coördinator Aanpak agressie in OLVG in Amsterdam staat hij met één voet in de klei en weet hij als geen ander wat speelt in de zorgsector.