Beëindiging activiteiten Stichting Exameninstelling Schuld en Inkomen

 

Het bestuur van de Stichting Exameninstelling Schuld en Inkomen heeft helaas besloten haar activiteiten te beëindigen. Het achterblijvende aantal examenkandidaten heeft tot deze beslissing geleid.

Gevolgen voortgang examens
De nu geplande examens zullen nog worden afgenomen. Deze beslissing heeft als gevolg dat er na 1 augustus 2021 geen examenmomenten meer worden aangeboden.

Graag bedanken wij alle betrokkenen voor hun inzet en vertrouwen in de afgelopen jaren.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht via e-mail: info@exsi.nl