Werken bij

Professionals SOG Petrochemie

VCA Infra zoekt voor de SOG petrochemie professionals die veiligheid en integriteit hoog in het vaandel hebben staan.

De SSVV is onder meer de juridische eigenaar van het VCA-systeem. Dit betekent dat de SSVV verantwoordelijk is voor de opzet en het functioneren van VCA, VCO en VCU, inclusief de bijbehorende basisveiligheidsopleidingen. VCA Infra beheert in opdracht van de SSVV de contacten met de erkende examencentra, ziet toe op de kwaliteit van deze centra, organiseert en distribueert de examens voor B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU en het petrochemiedeel van de SSVV Opleidingengids (SOG). VCA Infra ziet ook toe op de kwaliteit van de SOG-opleiders.

Voor de SOG petrochemie zijn we op zoek naar professionals die veiligheid en integriteit hoog in het vaandel hebben staan. De volgende functies zijn beschikbaar (klik op de functie voor meer informatie:

Deze functies kunnen ook in zzp-verband worden vervuld.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in een van de functies?  Stuur dan een e-mail naar info@vcainfra.nl met uw naam, e-mailadres, de functie(s) waarnaar uw belangstelling uitgaat en het aantal jaar ervaring dat u in het werkveld heeft. 

Vervolg

Wij sturen u zo snel mogelijk een informatiepakket toe met een toelichting op de functie en de verdere procedure.