Training en advies

Advies examinering

Verbeter uw examenproces

eX:plain beheerst als geen ander het volledige proces van examinering. Van het opstellen van vakbekwaamheidseisen tot en met de afname van examens en het beoordelen van het examenwerk. Daarom vragen branches en organisaties ons steeds vaker om advies als zij hun examenproces willen verbeteren. Ook worden we ingeschakeld als een onderdeel van het proces beter of anders ingericht moet worden. 

Een voorbeeld van ons advieswerk:

WTA (World Travel Academy)

Opleidingen voor luchtvaart, hospitality en toerisme

De WTA wilde haar opleidingen laten valideren door het NCP NLQF. Hierdoor worden opleidingen gewaardeerd op een door geheel Europa herkenbaar niveau. Belangrijk voor de studenten die straks aan de slag gaan in een internationale functie.

Om deze kwalificaties te verkrijgen heeft de WTA aan eX:plain advies gevraagd. We hebben de kwaliteitseisen getoetst en een aantal verbeteringen voorgesteld. Uit de analyse bleek dat onafhankelijk examineren een aandachtspunt was. Denk daarbij aan de scheiding tussen lesgeven en examineren. We hebben daarvoor een oplossing gevonden en fungeren nu als onafhankelijk toezichthouder bij het examenproces. Inmiddels zijn de kwalificaties International Flight Attendant en Airport Service Agent ingeschaald op het niveau NLQF 4.

Meer informatie over advies bij examinering