Onderzoek en innovatie

Psychometrische analyses

Functioneert uw examen?

Het uitvoeren van een psychometrische analyse vraagt specialistische kennis. Met name het interpreteren en vertalen van de gegevens uit de analyse naar concrete voorstellen tot aanpassing van een examen. eX:plain heeft deze toetsdeskundige kennis in huis en heeft een applicatie ontwikkeld waarmee we de antwoorden van kandidaten analyseren. Deze psychometrische analysetool geeft zowel informatie over het functioneren van de vragen als het hele examen

Betrouwbaar examen

Psychometrische analyses gebruiken we om na te gaan hoe afzonderlijke vragen en een volledig examen functioneren. Er is daarom een belangrijk samenspel tussen de psychometrische analyse en het bijstellen van examenvragen. Gegevens die onder andere belangrijk zijn voor het aanpassen van vragen zijn de moeilijkheid en het onderscheidend vermogen van de vragen. Ook kan de psychometrische analyse duidelijk maken of het examen betrouwbaar is.

Omdat de psychometrische analysetool generiek is ontwikkeld, kunnen wij gegevens analyseren die uit alle mogelijke examensoftware voortkomt. Zelfs Excel of kladblokbestanden kunnen we eenvoudig inladen, zodat we binnen enkele seconden de psychometrische gegevens kunnen rapporteren. We kunnen gegevens analyseren van zowel vaste als random gegenereerde examens.