Onderzoek en innovatie

Onderzoek & Consultancy

Wetenschap, training, advies

Het onderzoeks- en innovatieteam van eX:plain kan op het gebied van onderzoek en consultancy verschillende vormen van dienstverlening bieden:

  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Training op het gebied van psychometrie, toetsdeskundigheid en data science
  • Consultancy

We hebben veel ervaring met het doen van wetenschappelijk onderzoek in een onderwijskundige omgeving. Een voorbeeld hiervan is een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de detectie van examenfraude, wat we onder de noemer Xquiry hebben gedaan. Hieruit zijn meerdere wetenschappelijke publicaties voortgevloeid.

We kunnen ondersteunen en adviseren, maar we kunnen ook wetenschappelijk onderzoek in opdracht uitvoeren. We hebben expertise in huis om trainingen aan te bieden op het vlak van psychometrie, toetsdeskundigheid en data science.

Zo hebben we op het Medilex congres frauderende studenten een workshop georganiseerd rondom het thema detectie van examenfraude.

Tot slot kunnen we op deze gebieden ook consultancy bieden. Een voorbeeld hiervan is dat we als wetenschappelijk adviseurs aangesloten zijn bij een innovatietraject rondom de ontwikkeling van een assessment voor het meten van ondernemersvaardigheden in Noorwegen.