Onderzoek en innovatie

Data Forensics

Onderzoek naar examenfraude

Examenfraude is een bedreiging voor de betrouwbaarheid van uw examen en kan imagoschade aanbrengen. eX:plain is de enige organisatie die zich in dit onderwerp heeft gespecialiseerd en betrouwbaar kan aantonen dat een vermoeden van fraude juist is.

Wetenschappelijke opsporing

Regelmatig verschijnen er berichten in de media over fraude bij examens. Het vertrouwen in het examen en de waarde van een diploma of certificaat vermindert. Het kan ook leiden tot economische schade voor een opleider of examenaanbieder. Gelukkig laten examenfraudeurs in veel gevallen sporen achter in hun examendata door de afwijkende manier waarop zij examen doen. Xquiry, een handelsnaam van eX:plain traceert deze afwijkende patronen in examendata en herkent potentiële fraudeurs.

We gebruiken hiervoor de door ons ontwikkelde software assessment data forensics waarmee we zeer betrouwbaar afwijkend examengedrag kunnen aantonen, bijvoorbeeld afwijkingen in antwoordpatronen. We hebben modellen ontwikkeld die werken voor zowel vaste examens als random examens.

Meer informatie over assessment data forensics