nieuws

Samenwerking Peoplecert en ECDL

PEOPLECERT en ECDL Nederland tekenen samenwerkingsovereenkomst om onder andere ITIL®, PRINCE2® en LEAN IT examens naar Nederland en Vlaanderen te brengen

PEOPLECERT en ECDL Nederland hebben een overeenkomst getekend met als doel om de internationale ICT examens welke PEOPLECERT in haar portefeuille heeft laagdrempelig beschikbaar te stellen aan kandidaten in Nederland en Vlaanderen.

PEOPLECERT heeft recentelijk de wereldwijde aanbesteding van AXELOS gewonnen en is vanaf 01-01-2018 exclusief wereldwijd verantwoordelijk voor de distributie van leidende examens als ITIL® en PRINCE2®.

ECDL Nederland en haar moedermaatschappijen de Nederlandse Associatie voor Examinering, Stichting eX:plain en haar circa 100 medewerkers zullen zorgdragen voor de toegankelijkheid van deze en andere ICT examens voor werknemers, studenten en bedrijven.

Roy Osinga, Business Unit manager ICT en directeur ECDL Nederland: “Wij zijn verheugd met de overeenkomst en hopen daarmee een verdere bijdrage te leveren aan voldoende gekwalificeerd ICT personeel in Nederland.” 

Dimitris Nicolaides, Business & IT Qualifications Director van PEOPLECERT: “PEOPLECERT operates in over 160 countries worldwide and strives to collaborate locally with partners who know the market and can guarantee the all-important quality of exams. ECDL Netherland together with the Nederlandse Associatie, is such a partner. Together we will deliver a secure and reliable exam experience.”

Wouter Bronsgeest, Voorzitter KNVI, Koninklijke Vereniging van Informatieprofessionals: “Onafhankelijke en kwalitatieve certificering is nodig om te kunnen aantonen wat iemand echt kan en weet.”