nieuws

Artikel Xquiry gepubliceerd in tijdschrift Examens

Xquiry, dochterorganisatie van eX:plain, heeft in de februari uitgave van het vaktijdschrift Examens een artikel gepubliceerd over educational data forensics (EDF): de statistische detectie van examenfraude.

In dit artikel wordt EDF vanuit verschillende oogpunten belicht. Er is een korte historische schets van EDF en de meest gebruikte methodes binnen EDF worden beschreven. Ook is te lezen hoe EDF in de praktijk toepasbaar is.

Uiteraard wordt in het artikel aandacht besteed aan het onderzoek naar verschillende EDF-indices dat door Xquiry is uitgevoerd.