Leermiddelen

Poortinstructies Eneco

Veiligheid is het sleutelwoord

Op 1 januari 2015 ging de elektriciteitscentrale in Utrecht over van Nuon naar Eneco. De poortinstructie die eX:plain voor deze centrale had ontwikkeld, moest in hele korte tijd aangepast worden aan de nieuwe eigenaar van de centrale. Toen dit succesvol was gedaan, mochten we voor alle elektriciteitscentrales en gasopslagstations van Eneco poortinstructies gaan ontwikkelen.


"Dankzij de poortinstructie is het veiligheidsbewustzijn sterk verbeterd. Wij zijn 100% tevreden."

Harold Koekkoek, locatiemanager Eneco Warmteproductie

Herkenbare instructies

Een veiligheidsinstructie kun je het beste geven op de locatie zelf. Daarom hebben we van elke Eneco-locatie een 3D-animatie gemaakt. In de instructievideo kunnen we inzoomen op een deel van de locatie en aangeven voor welke plek een regel of instructie geldt.

Per locatie hebben we twee instructies gemaakt (een voor bezoekers en een voor uitvoerenden), met ruimte voor specifieke wensen per locatie en dat alles in vijf talen. Een complex project, maar door een goede samenwerking en afstemming is dit binnen de gewenste doorlooptijd gerealiseerd.

Aantoonbare kennis

Bezoekers mogen het terrein alleen betreden als de veiligheidsinstructie is gevolgd en de vragen met voldoende resultaat zijn beantwoord. Een bewijs in de vorm van een certificaat kun je downloaden van Veilig.tv en alleen met dit certificaat mag je het terrein je op. Veiligheid is letterlijk hét sleutelwoord voor bezoekers van Eneco-vestigingen.