Leermiddelen

Leermethode mbo beveiliger

Van boek naar blended learning

In 2014 kwamen we in contact met de schrijvers van de methode voor de mbo-opleiding beveiliger: Dirk van den Heuvel en Rob van der Lans. Zij wisten dat ze een lesmethode hadden geschreven die perfect aansloot op de examens aan het einde van de opleiding. Die ook zeer actueel was en handig ingedeeld. Ze wilden hun methode verder uitbouwen met een partij die hen kon helpen bij het professionaliseren van de uitgifte van boeken en de digitale leeromgeving.

Digitale leeromgeving

Die partij werd eX:plain. We zijn direct aan de slag gegaan om de hoog gewaardeerde boeken aan te vullen met een digitale omgeving. Dit hield in dat de expertise van de medewerkers van eX:plain in de volle breedte werd benut: vormgeving, foto’s, gefilmde praktijksituaties, gebruiksvriendelijke software. Aangevuld met on-demand-printing en distributie van de methode.

Het resultaat wordt door veel scholen naar volle tevredenheid gebruikt. Dat willen we graag zo houden. Daarom peilen we continu bij opleiders en docenten hoe we het materiaal kunnen verbeteren en actualiseren.

Meer informatie over multimediale leermiddelen