Organisaties

GMP+

Digitaal examineren in de diervoederbranche

Good Manufacturing Practises, kortweg GMP, is het certificatieschema voor diervoederveiligheid. Het GMP+-certificaat is van groot belang voor alle partijen die werken met diervoeder, zoals producenten, leveranciers en tussenhandelaren. Controle of een bedrijf voldoet aan de eisen van dit certificaat gebeurt door auditoren van GMP+. Voor borging van correcte en consequente audits  waren zij op zoek naar een onafhankelijke partij die de auditoren kon toetsen op hun kennisniveau.

Hoe hebben we dat opgelost?

Wij hebben een tiental examens ontwikkeld die GMP+-auditoren toetsen op hun kennis en vaardigheden om wereldwijd audits bij diervoederbedrijven uit te voeren. De examenlijn wordt vanwege het internationale karakter van de organisatie, in diverse talen en digitaal geëxamineerd via online proctoring, ofwel surveillance op afstand.

Wat was het resultaat?

Door onze ervaring met het formuleren van beroepsgerichte exameneisen, heeft GMP+ een eigen examenstelsel kunnen opzetten, met alle onafhankelijke borgingen die bij betrouwbaar examinering noodzakelijk zijn. De vakbekwaamheid van de GMP+-auditoren is daardoor beter geborgd.

Wat was uniek aan dit project?

Effectief en soepel samenwerken met GMP+, haar projectleider en de professionals is een belangrijk issue geweest in dit project. Ook de nieuwe manier van examineren riep in eerste instantie enige weerstand op bij bijvoorbeeld de auditoren. Door alle stakeholders continu mee te nemen in het proces, hebben wij die kanttekeningen kunnen wegnemen.

Het is noemenswaardig dat GMP+ bij de start van de verbeterde examen, gelijk gekozen heeft om gebruik te maken van innovatieve technologieën zoals proctoring. Naast de examenontwikkeling is ook dit een belangrijk aspect geweest, waarbij eX:plain en GMP+ in een goede samenwerking de examens wereldwijd beschikbaar hebben gemaakt.