Organisaties

ExTH

Handhaven van leefbaarheid in openbare ruimtes

Het optreden van toezichthouders en handhavers in de openbare ruimte nam in belang en complexiteit toe. Zowel de maatschappij als overheden hechtten steeds meer aan een veilige en leefbare omgeving. Het handhaven van die leefbaarheid vraagt van toezichthouders en handhavers kennis van wet- en regelgeving, gesprekstechnieken en kennis van bevoegdheden. Bij gemeenten ontstond daardoor de behoefte aan (jonge) mensen die specifiek voor deze taak waren opgeleid.

In overleg met het mbo is daarom een opleiding ontwikkeld en een landelijke exameninstelling ingericht. Om te borgen dat alle toezichthouders en handhavers over dezelfde kennis en vaardigheden beschikken, is er met veel inbreng van professionals uit de praktijk gewerkt aan landelijke richtlijnen.

Hoe hebben we dat opgelost?

eX:plain heeft als onafhankelijke partij, op verzoek van de sector, een landelijke examenbank ontwikkeld met theorie- en praktijkexamens. Eerst hebben we samen met experts uit de sector en met als basis het mbo-kwalificatiedossier nagedacht over welke exameneisen hierbij horen. Op basis van deze exameneisen zijn de examenbanken en examencasuïstiek ontwikkeld en worden er dagelijks tientallen examens afgenomen. De beoordeling van de praktijkexamens gebeurt door experts uit het werkveld.

Wat was het resultaat?

De Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH) is inmiddels een begrip in handhavend Nederland. In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid examineert zij inmiddels ook buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in het kader van de Boa basisbekwaamheid, de Permanente Her- en Bijscholing en de Drank- en Horecawet. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de regie op de inhoud en de uitvoering van de examens voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) overgedragen aan ExTH.

Wat was uniek aan het project?

Door het samenbrengen van alle belanghebbenden uit het werkveld en het onderwijs ontstond er draagvlak voor één landelijk diploma. Experts uit het werkveld stellen in verschillende examencommissies gezamenlijk de exameneisen vast, geven input bij de ontwikkeling van examenproducten en vervullen een belangrijke rol bij de beoordeling van examenkandidaten. Op basis van haar expertise ondersteunt eX:plain hierbij op alle vlakken: van ontwikkeling tot uitvoering.

Naar de website van ExTH