Organisaties

ExSI

Mensen met schulden beter geholpen

Mensen met serieuze schulden hebben hulp nodig. Als ze de weg naar ondersteuning weten te vinden, krijgen ze met veel partijen te maken. Die verschillende instanties, organisaties en professionals werken dan vaak ieder apart voor dezelfde cliënt maar te weinig in onderlinge afstemming. Het was tijd voor een betere afstemming in deze sector. Voor eX:plain was de grote uitdaging om alle partijen met hun eigen verantwoordelijkheden, taakgebieden, wet- en regelgeving aan tafel te krijgen en een gemeenschappelijke ambitie en doel te formuleren.

Hoe hebben we dat opgelost?

eX:plain heeft als onafhankelijke partij alle belanghebbenden in de sector uitgenodigd. Samen hebben we nagedacht hoe we een betere onderlinge afstemming en transparantie kunnen realiseren.

Wat was het resultaat?

De sector Schuld & Inkomen hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar professionals. Daarom ook het initiatief om de vakbekwaamheid vast te leggen door de oprichting van een landelijke sectorale exameninstelling: de Exameninstelling Schuld & Inkomen (ExSI). Door de ervaring van eX:plain met het formuleren van beroepsgerichte exameneisen, de ontwikkeling van examenproducten én de afname van examens heeft ExSi een vliegende start kunnen maken. Het resultaat is een onafhankelijk en door de sector gedragen stelsel van beoordeling en certificering.

Wat was uniek aan het project?

De stakeholders waren goed bekend met elkaar, maar konden door de verschillende en soms tegenstrijdige belangen moeizaam tot elkaar komen. Als onafhankelijke partij heeft eX:plain het vertrouwen van de sector gekregen waardoor samenwerking mogelijk is geworden.

Naar de website van ExSI