Organisaties

EMWO

Veilig wetenschappelijk onderzoek op mensen

Wetenschappelijke onderzoekers voeren veel testen uit waarbij mensen zijn betrokken. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar nieuwe medicijnen. De vraag was: hoe kunnen we de veiligheid van de onderzochte personen verhogen en zorgen dat deze onderzoekers landelijk volgens dezelfde richtlijnen handelen?

Hoe hebben we dat opgelost?

Als iedereen volgens dezelfde, veilige richtlijnen handelt, moeten deze wel bij iedereen bekend zijn. Daarom zijn er door het EMWO (Examenbureau Medisch-Wetenschappelijk Onderzoeker) in 2006 twee examens ontwikkeld (BROK® en GCP-WMO) en is er een databank met vragen opgezet. Onderzoekers die dit examen met voldoende resultaat afleggen, laten zien dat zij zich bewust zijn van de risico’s. In hun onderzoeksopzet houden zij daar rekening mee. Hiermee hebben we in Nederland een uniforme standaard geïntroduceerd voor het kennisniveau van onderzoekers en onderzoeksassistenten op het gebied van klinisch onderzoek.

Wat was het resultaat?

Een landelijk examen voor klinisch onderzoekers. Zij mogen alleen aan hun onderzoek beginnen als zij een BROK® of GCP-WMO examen hebben behaald. 

Naar de website van EMWO