Onderwijs

Opleiders Payroll

Actualiseren van examens

Het vakgebied van loonadministrateur is complex en verandert niet alleen door nieuwe wetgeving. Ook werkgevers verwachten steeds meer dat een loonadministrateur meedenkt en adviezen geeft. De moderne administrateur moet dus ook kunnen adviseren en overtuigen. In de examens waren de adviestaken onderbelicht. Een goed moment om de examens voor deze sector te moderniseren. De grootste uitdaging was om snel in te spelen op wetswijzigingen zonder steeds het volledige examen op de schop te nemen.

Hoe hebben we dat opgelost?
We hebben samen met de opleiders en het werkveld een nieuwe modulaire opbouw van de examenstof gemaakt. Kandidaten kunnen zelf een mix van modules kiezen, zich meer specialiseren en onnodige theorie overslaan.

Daarna hebben we een projectgroep samengesteld met experts op gebied van payroll en op gebied van examinering. In een jaar tijd zijn er honderden examenvragen ontwikkeld. De vragen zijn verzameld in een databank en daaruit kunnen we nu online flexibele examens afnemen. Een ontwikkelteam monitort het hele jaar actuele wetgeving en verwerkt deze zo snel mogelijk in de examens.

“Als pleitbezorgers van recente wetgeving in de examens zijn wij blij met de digitaliseringsslag van de Associatie. Onze cursisten werken met actuele lesstof die direct aansluit op de dagelijkse praktijk.”

Christa Heering, Manager Up-to-date


Wat was het resultaat?
Nieuwe wetgeving is veel sneller in de examens verwerkt. De opleiders hebben hun opleidingsprogramma aangepast en kunnen nu veel flexibeler opleiden. Kandidaten kunnen zelf keuzes maken met betrekking tot modules en de datum en plaats van het examen. Bovendien is de kwaliteit van de examens toegenomen, omdat vanuit de databank ook allerlei analyses gemaakt kunnen worden. Ook kan een kandidaat snel een herexamen boeken.

Wat was uniek aan het project?
We hebben een goede procedure ontwikkeld waardoor zowel de inhoud van de opleiding als het examen zo dicht mogelijk op de actualiteit aansluit. Met voldoende tijd voor de opleiders om lesmateriaal te ontwikkelen voor nieuwe wetgeving.

Meer informatie over examenondersteuning