Onderwijs

Opleiders financiële administratie

Van papieren naar online examens

Schriftelijke examens zijn niet erg flexibel en vragen logistiek vaak veel van een organisatie. Het alternatief is online examens. Opleiders hadden de wens om over te stappen naar online examens, maar hadden wel nog een aantal vragen. Wat zou precies de impact zijn van de overstap naar online? Kunnen we dan alleen nog meerkeuzevragen stellen en verschillen straks de examens van kwaliteit per kandidaat?

Hoe hebben we dat opgelost?
We hebben deze opleiders begeleid in hun overstap van papieren naar online examens. We stelden een projectgroep samen met experts op gebied van financiële administratie én examinering. In een jaar tijd zijn er honderden examenvragen ontwikkeld. De vragen zijn verzameld in een databank en daaruit kunnen nu flexibele examens online worden afgenomen met daarin allerlei verschillende vraagvormen.

“Ik ben erg te spreken over de digitale examens; wij kunnen flexibeler plannen en cursisten kunnen examen doen wanneer ze willen!”

Ton Loef, DOC Opleiding & Training

Wat was het resultaat?
De kwaliteit van de examens is toegenomen omdat vanuit de databank elk examen uniek is, maar toch uniform qua opbouw. Elke kandidaat krijgt dus een ander examen, maar de verdeling van de vragen over de onderwerpen is altijd gelijk. Door de opleiders voor te lichten en zoveel mogelijk bij het proces te betrekken, is het vertrouwen in online examinering toegenomen.

Wat was uniek aan het project?
Deze verandering was voornamelijk een cultuurverandering. De opleiders waren niet gewend aan de inbreng van toetsdeskundige experts bij de ontwikkeling van examens. Maar uiteindelijk werd hen wel duidelijk hoe waardevol de rol van experts is en hun inbreng heeft het vertrouwen bij opleiders vergroot.

Meer informatie over examenondersteuning