Onderwijs

Hbo

Examens inkopen en toch 'in control' blijven

Een aantal hogescholen wilde hun examens extern gaan inkopen. Volgens de wet zijn deze opleiders verantwoordelijk voor de kwaliteit van al hun examens en moeten ze ook aantoonbaar ‘in control’ zijn. Hoe besteed je de examens uit en blijf je toch voldoen aan alle wettelijke eisen? Dat was de uitdaging.

Hoe hebben we dat opgelost?
Eerst hebben we goed naar de wettelijke richtlijnen gekeken. Daarna hebben we een aangepast proces ontwikkeld dat precies voldoet aan de wettelijke eisen vanuit het ministerie. Tijdens de ontwikkeling van de examens is er op verschillende momenten interactie en afstemming met de hogeschool en houden zij de controle.

Wat was het resultaat?
We hebben een oplossing gecreëerd voor het uitbesteden van de examinering waardoor de examencommissies van hogescholen worden ontzorgd bij het ontwikkelen en bij de verslaglegging richting het management en de controlerende instanties. De examencommissies hebben invloed op de examens en blijven volledig ‘in control’.

Wat was uniek aan het project?
Uniek was dat het probleem groot leek en de oplossing uiteindelijk relatief eenvoudig. Met een aantal slimme aanpassingen in ons werkproces maakten wij de weg vrij voor deze hogescholen om hun examinering uit te besteden.

Meer informatie over examinering