Eugène Wolf treedt terug als bestuurder eX:plain

 

Op 1 oktober 2022 doet Eugène Wolf afstand van zijn verantwoordelijkheden als statutair bestuurder van de stichting eX:plain. Hij is dan bijna 30 jaar als directeur-bestuurder verbonden geweest aan de stichting en haar voorloper ECABO.

Met Eugène blikken we terug op de ontstaansgeschiedenis van de organisatie: “Tot 2014 heeft het kenniscentrum ECABO in hechte samenwerking met het georganiseerde beroepsonderwijs en bedrijfsleven vorm gegeven aan het reguliere, wettelijk geregelde mbo-beroepsonderwijs voor ruim 80.000 studenten per jaar verdeeld over 8 sectoren en beroepsgroepen.

De focus was al die jaren ook gericht op door onderwijs en bedrijfsleven gevraagde aanvullende, door de markt bekostigde producten en dienstverlening. Zo is toentertijd de basis gelegd voor een nieuw VCA/SOG-examenstelsel in opdracht van SSVV. Ook ontstond het initiatief tot en de oprichting van Stichting Praktijkleren en – niet te vergeten – de inrichting en uitvoering van het examenstelsel van stichting ExTH.

Er ontstond een hechte samenwerking met sociale partners in de sector Particuliere Beveiliging en een samenwerking met de SVPB. Verder ontplooiden we vele andere onderwijs- en examenactiviteiten voor uiteenlopende bedrijfstakken. Ook zijn in die tijd grote stappen gezet voor nieuwe producten en diensten zoals e-learning, leermiddelen in druk en serious gaming.”

Van ECABO naar eX:plain

In 2012 werd duidelijk dat aan de wettelijke, door het ministerie van OC&W geregelde en bekostigde taak van ECABO een einde zou komen. Als gevolg daarvan had het kenniscentrum geen toekomst meer. Een organisatie met ca. 250 medewerkers moest worden teruggebracht tot nul. Toen is alles in het werk gesteld om te zorgen voor een goede overdracht van kennis/expertise, collega’s, financiën, etc. naar de nieuw op te richten organisatie SBB. Die overdracht is uiteindelijk in september 2014 afgerond.

Eugène Wolf over deze periode: “Het was een drama dat ECABO de wettelijke activiteiten na ruim 40 jaar moest beëindigen, maar wat geweldig dat de marktactiviteiten van toen zijn doorgegaan onder de verantwoordelijkheid van eX:plain. Dat we als eX:plain in staat zijn geweest om ons ieder jaar weer te verbeteren en te groeien is natuurlijk geweldig. Ik heb ervan genoten om daar samen met collega’s vorm en inhoud aan te kunnen geven. Wat mij betreft is een droomscenario uitgekomen.”

Met het aftreden van Eugène Wolf continueert Jobke van den Berg per 1 oktober 2022 als enige de functie van directeur/bestuurder bij stichting eX:plain.