Onderwijs

Mbo

Internationaal erkende ICT-diploma’s

Computervaardigheden zijn belangrijk in elk beroep. In de kwalificatiedossiers staan die vaardigheden niet altijd expliciet benoemd. Het was de wens van een aantal mbo-opleidingen om deze kennis te toetsen en - het liefst internationaal - zichtbaar te maken met een diploma.

Hoe hebben we dat opgelost?
Een mbo-opleiding kent naast het vaste gedeelte een aantal keuzedelen. Hiermee kan de student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen, bijvoorbeeld zijn of haar computervaardigheden. eX:plain heeft in samenwerking met ECDL-Nederland de ICT-modules binnen het mbo voorzien van een internationaal erkend label: ECDL. Dit is de wereldstandaard voor computervaardigheden. Wereldwijd zijn er 13 miljoen kandidaten met een ECDL-diploma, verdeeld over 148 landen.

“Wij werken graag met ECDL omdat de examens praktisch en kwalitatief goed zijn en aansluiten bij de lesstof."

Zoomvliet College Roosendaal


Wat was het resultaat?
Het resultaat is dat de mbo-kandidaten dankzij deze keuzedelen een internationaal erkend diploma hebben behaald naast hun reguliere mbo-diploma. Werkgevers kunnen er nu van op aan dat deze starters over voldoende digitale vaardigheden beschikken. Ook als zij in het buitenland solliciteren.

Meer informatie over ICT-keuzedelen op het mbo