Onderwijs

ICT-opleiders

Introductie van e-CF-examens

Europa kent een normering voor ICT-opleidingen. Hierdoor kunnen werkgevers het niveau van een sollicitant uit een van de Europese landen snel inschatten. Die normering heet e-CF. Een aantal hbo-opleiders in Nederland wilde hun studenten ook laten voldoen aan deze standaard. Dat zou de herkenbaarheid van de opleidingen ten goede komen. Onafhankelijke en centrale examinering was daarbij een must. De ICT-branche was op dat moment voor ons een nieuw kennisgebied.

Hoe hebben we dat opgelost?
We zijn direct gaan samenwerken met een andere partij met veel ervaring in de ICT-wereld van opleiden en examineren: ECDL. Samen met een aantal ICT-experts hebben we leerdoelen geformuleerd, literatuur geselecteerd en aan de hand daarvan een opzet voor examens ontwikkeld.

Wat was het resultaat?
Het resultaat is dat er voor het eerst in Nederland e-CF-examens beschikbaar zijn. Ze zijn beschikbaar onder de naam iEXA®. We hebben een netwerk opgebouwd van specialisten die over gespecialiseerde onderwerpen vragen konden maken en konden beoordelen of deze vragen aansloten bij de eisen. Bovendien zijn we dankzij de intensieve samenwerking met ECDL ook sterk vertegenwoordigd in Europa en op de Caraïben.

Wat was uniek aan het project?
Hiermee zijn we het eerste bedrijf in Nederland, dat examens heeft ontwikkeld volgens de e-CF-normen.

Meer informatie over iEXA® examens